Jak piszemy: chętniebym czy chętnie bym – razem czy osobno?

chętnie bym

Poprawna pisownia

chętniebym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „chętnie bym”.

 

Reguła mówi, że cząstkę "-by" z przysłówkami zapisujemy rozdzielnie. „Chętnie” jest właśnie przysłówkiem, które odpowiada na pytanie: jak?

 

Przykłady:

Chętnie bym poszedł z wami do kina.

Chętnie bym poszła z tobą na spacer.

Komentarze