Jak piszemy: chłopacy czy chłopcy?

chłopcy

Zależy od kontekstu

chłopacy

Zależy od kontekstu

Obie formy zapisu są poprawne.

 

Liczba mnoga od rzeczownika chłopiec to chłopcy, chłopaki albo chłopacy, choć pierwsza z nich używana jest zdecydowanie częściej. Wiele osób uważa formę chłopacy za niepoprawną, jednak z powodzeniem można odnaleźć ją w słownikach. Wykorzystanie poszczególnych wariantów w wielu przypadkach zależy od kontekstu.

 

Przykłady:

Chłopcy spóźnili się na pierwszą lekcję i dostali naganę.

Niesforni chłopacy gonili Antka po całym osiedlu.

Chodźcie chłopcy, już prawie ósma!

Komentarze