Jak piszemy: chłopak czy hłopak?

chłopak

Poprawna pisownia

hłopak

Niepoprawna pisownia

Wyraz “chłopak” piszemy z użyciem dwuznaku “ch”. 

 

"Chłopak" - młody mężczyzna, młodzieniec. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego ch występuje w wyrazach rodzimych oraz zapożyczeniach, h zaś wyłącznie w wyrazach obcego pochodzenia. “Chłopak” jest wyrazem rodzimym.

Wywodzi się z rzeczownika “chłop”, który powstał w wyniku przestawki głosek (metatezy) w prasłowiańskiej formie *chołp. Piszemy go zatem z użyciem litery ch

 

Przykład: 

Wpadł mi w oko pewien chłopak.  

Kupiłem dwa bilety na film “Cudowny chłopak”.  

Chciałabym wam przedstawić mojego chłopaka. 

Komentarze