Jak piszemy chociarz czy chociaż

chociaż

Poprawna pisownia

chociarz

Niepoprawna pisownia

Chociaż zapisujemy z użyciem ż.

Chociaż jest spójnikiem łączącym zdania lub ich części o charakterze porównawczym, w którym wprowadza się sytuacje podkreślające owo porównanie. Chociaż występuje również, gdy wyznaczany jest minimany zakres czegoś, np.: Postaraj się chociaż być wcześniej.

Zgodnie z zasadami ortografii wyrazy zakończone na - i - zapisywane są przy użyciu ż.

Przykłady:

Chociaż nie miał w życiu lekko, wyszedł na prostą i jest szczęśliwym człowiekiem.
Nie załamuję się chociaż nie udało się zdać egzaminu za pierwszym razem.
Udało mi się osiągnąć cel, chociaż kosztowało mnie to wiele wysiłku.

Komentarze