Jak piszemy chodźby czy choćby

choćby

Poprawna pisownia

chodźby

Niepoprawna pisownia

Spójnik choćby zapisywany jest z użyciem ć.

Choćby to spójnik, którego rolą jest wskazanie, że sytuacja w zdaniu podrzędnym nie ma wpływu na nadrzędne, a także wyraża obojętność wyboru oraz wyznacza minimalny lub maksymalny zakres czegoś.

Choćby pochodzi od choć, stąd prawidłowy zapis jest przez ć. Błędne chodźby wynika z udźwięcznienia, które dokonuje się podczas wymowy.

UWAGA: Choćby łączy się z końcówkami osobowymi w trybie warunkowym, np. choćbym, choćbyś, choćbyśmy, choćbyście, choćby, które zawsze zapisujemy łącznie. 

Przykłady:

Choćby miało się nie udać, ja i tak spróbuję.
Film, choćby nawet najdroższy, musi mieć dobrą obsadę.
Musi się z nią spotkać, choćby na chwilę.

 

Komentarze