Jak piszemy: chojrak czy hojrak?

chojrak

Poprawna pisownia

hojrak

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik chojrak zapisywany jest z użyciem ch.

Chojrak oznaczać może potoczną nazwę drzewa iglastego, najczęściej sosny lub świerku, a także osobę lekceważącą niebezpieczeństwo, popisująca się odwagą, człowieka śmiałego i zuchwałego.

Na początku XX wieku chojrak występował w trzech wariantach: chojrak, hojrak i ojrak. Wynikało to przede wszystkim z regionalizmów, jak również z tego, że wyraz ten początkowo był używany przez złodziejaszków i rabusiów w znaczeniu łobuz. Wymiana chojrak do hojrak zachodziła gwarowo: na Zachodzie używano pierwszego z nich, zaś we Lwowie przyjęto formę hojrak. Współczesny zapis przy użyciu ch został ustalony najprawdopodobniej dopiero po II wojnie światowej.  

Przykłady:

Udawał bohatera z wielką odwagą, w rzeczywistości zaś był zwykłym chojrakiem.
Chojrak na drodze stwarza olbrzymie niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu.
Zgrywał chojraka, zaczepiał wszystkich, aż sprowadził na siebie nieszczęście.

Komentarze