Jak piszemy: chrapać czy hrapać?

chrapać

Poprawna pisownia

hrapać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "chrapać".

 

„Chrapać” to czasownik określający wydawanie dźwięku podczas snu.

 Ch w wyrazie „chrapać” jest niewymienne i niepoparte konkretną zasadą ortografii języka polskiego. Wyraz ten już w języku prasłowiańskim zapisywany był przez ch – chrapati, i jego pisownia przetrwała do teraz.

 

Przykłady:

Kiedy zaczynał chrapać, Ola budziła go i kazała przestać.

Nie wiedział, jak ma przestać chrapać.

Nie mogła uwierzyć, że kobiety też mogą chrapać.

Komentarze