Jak piszemy: chronologia czy hronologia?

chronologia

Poprawna pisownia

hronologia

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik chronologia zapisujemy z użyciem ch.

Chronologia to następstwo, kolejność wydarzeń lub zjawisk w czasie lub też określenie dat wydarzeń; układ zdarzeń według kolejności ich występowania. Chronologią nazywa się także naukę zajmującą się oznaczaniem czasu wydarzeń

Chronologia jest kalką z języka greckiego: chronos (czas) + logos (słowo). Oznacza to, że polszczyzna przejęła zarówno znaczenie jak i obcą pisownię, a takie wyrazy zawsze zapisujemy zgodnie z oryginałem.   

Przykłady:

Chronologia połączeń telefonicznych pozwoliła ustalić co działo się ze skradzionym telefonem.
Chronologia Gwiezdnych Wojen jest kwestią sporną.
Zastosowana przez autora chronologia przygód Ani z Zielonego Wzgórza obejmuje okres od dzieciństwa do dorosłości bohaterki.

Komentarze