Jak piszemy: chrząstka czy chrzonstka?

chrząstka

Poprawna pisownia

chrzonstka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “chrząstka”. 

 

Chrząstka to tkanka, która tworzy niektóre części szkieletu; różni się od kości budową i większą elastycznością. 

Zgodnie z zasadami polskiej ortografii samogłoskę nosową ą zapisujemy m.in. przed spółgłoskami szczelinowymi: s, ś, z, ż, ź, sz, ch, w, f. W wyrazie “chrząstka” po samogłosce ą następuje mieszcząca się w tej grupie spółgłoska s, stąd poprawny jest zapis: “chrząstka”.

 

Przykłady:

Chrząstka stawowa umożliwia ruch w stawie. 

Lekarz stwierdził u pacjenta zwyrodnienie chrząstki. 

U biegaczy chrząstka stawowa w kolanie jest szczególnie podatna na kontuzje. 

Komentarze