Jak piszemy: chrząszcz czy hrząszcz, chszonszcz, hsząszcz?

chrząszcz

Poprawna pisownia

hrząszcz, chszonszcz, hsząszcz

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „chrząszcz” z użyciem ch, rz i ą.

 

Chrząszcz to owad, który ma dwie pary skrzydeł. Przednie osłaniają skrzydła tylne i odwłok.

Słowo „chrząszcz” ma zapis ch, który posiada uwarunkowanie historyczne. Taki zapis widniał już w słownikach w XV wieku. W prasłowiańskim zapisywano chręśćь.

Trzeba taki zapis zapamiętać, gdyż nie ma zasady, która by go wyjaśniała.

 

Przykłady:
Chrząszcz majowy budził w niej obrzydzenie.
Wyjątkowo nie lubiła chrząszczy.
Chrząszcz przeleciał tuż przy jej uchu.

Komentarze