Jak piszemy: chucherko czy huherko, chuherko, hucherko?

chucherko

Poprawna pisownia

huherko, chuherko, hucherko

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „chucherko”.

 

Chucherko to zdrobnienie od chuchra, które oznacza osobę szczupłą i słabą fizycznie.

Słowo "chuchro" pochodzi od słowa "chuchać", czyli rzeczownika ekspresywnego, który oznaczał coś nadmuchanego czy lekkiego. Dlatego jego znaczenie przenośne to osoba mizerna, wątła.

Z kolei wyraz "chuchać" to czasownik, który w prasłowiańskim zapisywany był chuchati pochodzenia dźwiękonaśladowczego.

Dlatego pisownia "chucherko" jest zgodna z zasadą historyczną.

  

Przykłady: 

Przybłąkany kotek, to takie chucherko, że ledwo trzymał się na nogach.

Choroba tak ją wycieńczyła, że wyglądała jak chucherko.

Takie chucherko to mogę wnieść na dziesiąte piętro.

Komentarze