Jak piszemy: chwalipięta czy hwalipięta, chwalipienta, chfalipięta?

chwalipięta

Poprawna pisownia

hwalipięta, chwalipienta, chfalipięta

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „chwalipięta” z użyciem ch i ę.

 

Chwalipięta to ktoś, kto lubi się chwalić, przechwalać.

Słowo „chwalipięta” powstało z połączenia słów "chwalić" i "pięta".

Obydwa te słowa przetrwały z języka prasłowiańskiego chvaliti i pęta.

Pisownię ę uzasadnia reguła, aby stosować taki zapis przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:
Asia mówi o Jasiu, że to chwalipięta.
To nieznośne żyć na co dzień z takim chwalipiętą.
Taka chwalipięta, a nie potrafi podziękować?

Komentarze