Jak piszemy: chwiejny czy hwiejny?

chwiejny

Poprawna pisownia

hwiejny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “chwiejny”. 

 

Przymiotnikiem “chwiejny” określamy coś, co przechyla się w różne strony lub kogoś, kto jest niezdecydowany, zmienny, niestały. 

Dwuznak ch, występujący w nagłosie wyrazu "chwiejny", jest niewymienny. Jego występowania nie tłumaczy zatem ortograficzna reguła wymienności ch na sz. 

Pisownię tego wyrazu wyjaśnia jedynie zasada, zgodnie z którą ch zapisujemy w wyrazach rodzimych (do jakich przymiotnik "chwiejny" należy).

 

Przykłady:

Osoby impulsywne mają bardzo chwiejny nastrój. 

Chwiejny charakter przeszkadza mi w podejmowaniu decyzji. 

Ten most wygląda na chwiejny konstrukt. 

Komentarze