Jak piszemy: chybić czy hybić?

chybić

Poprawna pisownia

hybić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "chybić".

 

W odniesieniu do tego słowa nie stosujemy żadnej zasady ortograficznej. Jego pisownię tłumaczą jednak względy historyczne – pochodzi ono od prasłowiańskiego słowa chybiti, które oznacza 'nie trafić do celu'.

 

Przykłady użycia:

Żołnierze celowo chybili.

Oddałam trzy strzały – wszystkie kule chybiły.

Nigdy nie chybiam!

Komentarze