Jak piszemy: chytry czy hytry?

chytry

Poprawna pisownia

hytry

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to chytry

Chytry, czyli podstępny, przebiegły, wyrachowany, a także chciwy, skąpy, łasy na pieniądze. Potocznie określenie to odnosi się również do kogoś pomysłowego, błyskotliwego, sprytnego lub czegoś przemyślanego, dobrze zrobionego. 

Pisownię z użyciem ch wyjaśnia etymologia. Wyraz pochodzi z prasłowiańszczyzny, gdzie występowało chytati i wówczas oznaczało chwytać, łapać. Jednak w innych językach słowiańskich (czeski, rosyjski) pojawiało się ono jako mądry, rozumny oraz przebiegły, cwany. Stąd też pisownia jest umotywowana historycznie

Przykłady:

Wprawdzie był chytry, ale nigdy nikomu nie odmówił pomocy.
Jego chytrość doprowadziła firmę do bankructwa.
Pomysł był chytry i dobrze przemyślany, dlatego wszystko poszło jak z płatka.

Komentarze

~ Spocuch
3/14/21, 1:02 PM
Dziękuje