Jak piszemy: ciężar czy cięrzar?

ciężar

Poprawna pisownia

cięrzar

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ciężar”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Jestem dla was tylko ciężarem.

Podczas treningu ćwiczę podnoszenie ciężarów.

Komentarze