Jak piszemy: co najmniej czy conajmniej – razem czy osobno?

co najmniej

Poprawna pisownia

conajmniej

Niepoprawna pisownia

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego CO NAJMNIEJ powinniśmy zapisywać OSOBNO, oddzielając partykułę wzmacniającą co od przysłówka najmniej. Nakazuje to reguła mówiąca, że poszczególne człony wyrażenia zaimkowego, czyli połączenia zaimka i następującej po nim innej części mowy, piszemy rozdzielnie.

Wyjątkami od tej reguły jest zrost coraz oraz złożenia: cogodzinny, comiesięczny, coroczny, cotygodniowy, codziennie, corocznie, cotygodniowo.

Przykłady:

Co najmniej trzy osoby ucierpiały w pożarze, do którego doszło w miejscowości Kalinka w powiecie olkuskim.
Chciałbym zarabiać co najmniej tyle, ile wynosi średnia krajowa.
Jeden stracony przyjaciel – to co najmniej stu wrogów więcej. (Władysław Grzeszczyk)

Komentarze

~ Zed
7/20/19 10:28 AM
Bynajmniej przynajmniej
~ Elo
5/12/19 1:24 PM
Łatwe Xd
~ Johny Masterton
3/21/19 2:34 PM
Co złego jest w nauczeniu się tabliczki mnożenia na pamięć? Mim zdaniem same plusy, podobnie z ortografią.
~ Mart Linkiewicz
2/27/19 9:30 AM
Całe życie w kłamstwie
~
2/11/19 10:45 AM
A mi to jakoś nie przeszkadza