Jak piszemy: co niektórzy czy coniektórzy – razem czy osobno?

co niektórzy

Poprawna pisownia

coniektórzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „co niektórzy”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Co niektórzy nie odrobili na dziś pracy domowej z matematyki.

Co niektórzy nie oddali projektu w terminie.

Komentarze