Jak piszemy: co prawda czy coprawda – razem czy osobno?

co prawda

Poprawna pisownia

coprawda

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to pisownia rozłączna.

Co prawda - prawdę mówiąc, szczerze mówiąc, wprawdzie, owszem.

Co prawda jest wyrażeniem zaimkowym, czyli połączeniem zaimka i innej części mowy. Takie konstrukcje zawsze będziemy zapisywać osobno.

Przykłady:

Co prawda nie udało mu się zdobyć szczytu, jednak był zadowolony z samego udziału w wyprawie.
Hodowane przez dziadka konie, co prawda nie były to konie arabskie, ale równie zjawiskowe Ardeny.
Nie był co prawda cyniczny i wyrachowany, ale ludzie nie mieli o nim dobrego zdania.

Komentarze