Jak piszemy: codzienny czy co dzienny - razem czy osobno?

codzienny

Poprawna pisownia

co dzienny

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia jest łączna – "codziennie".

 

"Codzienny" czyli taki, który zdarza się lub jest używany każdego dnia. Zasada głosi, że połączenia zaimka z inną częścią mowy zazwyczaj zapisuje się rozłącznie, jednak istnieje kilka wyjątków od tej reguły, a zwrot "codziennie" jest jednym z nich. "Codzienny" zapisujemy łącznie - podobnie jak cotygodniowy, coroczny, cogodzinny itp.

 

Przykłady:

Codziennie rano myję zęby.

Przez dwadzieścia lat redagował „Kurier Codzienny”.

Codziennie stajemy się coraz starsi.

Komentarze

~ Pawlo
2/22/23, 4:18 PM
super
~ Róża
12/6/20, 5:50 PM
Dziękuję tej stronie za pomoc w nauce. ☺️