Jak piszemy: cokolwiek czy co kolwiek – razem czy osobno?

cokolwiek

Poprawna pisownia

co kolwiek

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia łączna.

Cokolwiek jest zaimkiem nieokreślonym oznaczającym jakiś przedmiot; wszystko jedno, byle co, odrobinę, minimalnie.

Poprawny zapis wyjaśnia zasada ortograficzna, mówiąca że wyrazy zakończone na -kolwiek (oraz -dziesiąt, -krotny, -naście, -set, itd.) zawsze zapisywane są łącznie.

Przykłady:

Cokolwiek się nie wydarzy - informuj mnie na bieżąco.
Cokolwiek by zrobiła, on zawsze był niezadowolony.
Jego zachowanie było cokolwiek podejrzane.

Komentarze