Jak piszemy: comiesięczny czy co miesięczny - razem czy osobno?

comiesięczny

Poprawna pisownia

co miesięczny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "comiesięczny".

 

Reguła mówi, że przyimek "co" z określeniami czasu zapisujemy razem, dlatego też stosujemy łączną pisownię słowa "comiesięczny".

 

Przykłady:

Nasze comiesięczne spotkania stały sie już tradycją.

Na comiesięcznych zebraniach omawiamy nowe projekty.

Komentarze