Jak piszemy: credo czy kredo?

credo

Zależy od kontekstu

kredo

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

„Credo” to wyznanie wiary, ale nazywa się też tak zbiór zasad. Poprawna jest zarówno pisownia oryginalna, jak i spolszczona, jednak „credo” jest formą częściej używaną.

 

Przykłady:

W kościele katolickim odmawia się credo.

Kredo to najważniejsze zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu.

Komentarze