Jak piszemy: cukiernii czy cukierni?

cukierni

Poprawna pisownia

cukiernii

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „cukierni”.

 

Forma „cukierni” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „cukiernia”.

Końcówkę -i piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -nia, które wymawia się jako ńa, np. dynia – dyni, łaźnia – łaźni (w przeciwieństwie do tych wymawianych jako ńja, np. harmonia – harmonii, ironia – ironii).

 

Przykłady użycia: 

Byliśmy wczoraj na lodach w nowo otwartej cukierni.

Stali bywalcy naszej cukierni mogą liczyć na specjalne promocje.

Komentarze