Jak piszemy: czat czy czad?

czat

Zależy od kontekstu

czad

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czat to rozmowa prowadzona za pośrednictwem internetu polegająca na wymianie pisemnych komunikatów, także: strona internetowa umożliwiająca prowadzenie takich rozmów.

Rzeczownik „czad” oznacza: trujący gaz powstały na skutek spalania węgla przy niedostatecznym dopływie powietrza; woń spalenizny; coś wspaniałego, coś ocenianego bardzo pozytywnie; siła i dynamiczność cechująca muzykę.

Przykłady użycia:
Ulatniający się czad zatruł pięć osób.
To była świetna impreza, po prostu czad.
Poznałem na czacie wspaniałych przyjaciół.
Czat z psychologiem odbędzie się w najbliższy wtorek.

Komentarze