Jak piszemy: częścią czy częściom?

częścią

Zależy od kontekstu

częściom

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu zdania.

 

Forma „częścią” to forma narzędnika liczby pojedynczej rzeczownika „część”.

Forma „częściom” to forma celownika liczby mnogiej rzeczownika „część”.

 

Przykłady użycia:

Wbrew pozorom te tereny są częścią miasta.

Podczas pisania książki najwięcej czasu poświęciłam tym jej częściom, w których występują dialogi.

Komentarze