Jak piszemy: członkostwo czy członkowstwo?

członkostwo

Poprawna pisownia

członkowstwo

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „członkostwo”.

Przedrostek "-wstwo" występuje w rzeczownikach pochodzących od rzeczowników lub czasowników, które mają w zakończeniu literę „w”, np. marnotrawstwo – marnotrawić, zawodowstwo – zawodowiec.

Przykłady użycia:
Zwyczajnie wykorzystał swoje członkostwo w spółce.
Korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej są ogromne.

Komentarze