Jak piszemy: czubek czy czóbek?

czubek

Poprawna pisownia

czóbek

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik czubek zapisujemy z użyciem u.

Czubek to wysoko upięte włosy, nastroszona fryzura lub najwyżej wysunięta, wystająca część czegoś, wierzchołek, szpic, zakończenie. Czubkiem obraźliwie nazywa się osobę chorą psychicznie.

Czubek ma dość bogatą historię, bowiem w staropolszczyźnie czubem (czubkiem lub czubą) nazywano pogardliwie dziewkę, chłopkę. Obecnie mamy do czynienia ze zmianą znaczenia wyrazu, jednak pisownia pozostała niezmienna. Oznacza to, że zapis czubek został uwarunkowany historycznie.

Przykłady:

Czubek jej głowy zawsze zdobił wielki blond loczek.
Jednak nie ma co mówić, każdy ma swoje wady, przymioty, widzimisię, słowem - każdy dudek ma swój czubek” (Aleksander Fredro -  Komedije Alexandra Hrabiego Fredra, Tom 4”).
W tym roku na czubku choinki bożonarodzeniowej pojawi się złota gwiazda.

Komentarze