Jak piszemy: czuje czy czóje?

czuje

Poprawna pisownia

czóje

Niepoprawna pisownia

Wyraz “czuje” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

“Czuje” to forma 3. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika "czuć". Oznacza on doznawać emocji, wrażeń, uświadamiać sobie coś za pomocą zmysłów lub intuicji. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego u piszemy m.in. w zakończeniach osobowych form czasowników w czasie teraźniejszym: -uję, -ujesz,-uje, -ujemy, -ujecie.  O regule tej przypomina popularna rymowanka: -uje się nie kreskuje. 

 

Przykłady:

Kartezjusz twierdził, że zwierzę jest jak maszyna i nie czuje bólu.

Osoba cierpiąca na nerwicę często czuje stres i niepokój. 

Pies szczeka, kiedy czuje się osamotniony. 

Komentarze

~ Ola paola
11/7/22, 2:31 PM
Dziękuję bardzo za informację