Jak piszemy: czyiś czy czyichś

czyiś

Zależy od kontekstu

czyichś

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

"Czyiś" i "czyichś" to zaimki dzierżawcze, pochodzące od zaimka „czyjś”, który odnosi się do kogoś, mówi o czymś należącym do innej osoby.

"Czyiś" jest odmianą w liczbie mnogiej w rodzaju żeńskim w mianowniku lub wołaczu.

 

Przykłady:

Żołnierze to także czyiś synowie - w domach czekają na nich matki.

Tutaj spoczywają czyiś krewni, więc zachowujcie się przyzwoicie.

 

Natomiast "czyichś" to odmiana także w liczbie mnogiej, ale w rodzaju męskim i niemęskoosobowym w dopełniaczu i miejscowniku oraz tylko w bierniku rodzaju męskiego.

 

Przykłady:

Twój głos może być muzyką dla czyichś uszu.

Powiedział mi, że potrafi czytać w czyichś myślach.

Komentarze

~ Bob
10/14/19, 1:25 PM
Dokładnie. Zawsze czujny
~ Otóż
11/7/18, 8:43 AM
A nie powinno być czasem: Nie idź po (kim? czym? CZYICHŚ śladach? Przykład jest niepoprawny.