Jak piszemy: czyiś czy czyichś

czyiś

Zależy od kontekstu

czyichś

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Czyiś i czyichś to zaimki dzierżawcze, pochodzące od zaimka „czyjś”, który odnosi się do kogoś, mówi o czymś należącym do innej osoby.

Czyiś jest odmianą w liczbie mnogiej w rodzaju żeńskim w mianowniku lub wołaczu.

Przykłady:

Żołnierze to także czyiś synowie i na nich czekają matki w domach.
Nie idź po czyiś śladach – wydeptaj sobie własną ścieżkę.

Natomiast czyichś to odmiana także w liczbie mnogiej, ale w rodzaju męskim i niemęskoosobowym w dopełniaczu i miejscowniku oraz tylko w bierniku rodzaju męskiego.

Przykłady:

Twój głos może być muzyką dla czyichś uszu.
Powiedział mi, że potrafi czytać w czyichś myślach.

Komentarze

~ Bob
10/14/19, 1:25 PM
Dokładnie. Zawsze czujny
~ Otóż
11/7/18, 8:43 AM
A nie powinno być czasem: Nie idź po (kim? czym? CZYICHŚ śladach? Przykład jest niepoprawny.