Jak piszemy: daleko idący czy dalekoidący – razem czy osobno?

daleko idący

Poprawna pisownia

dalekoidący

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „daleko idący”.

 

Połączenie przysłówka z imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem piszemy oddzielnie, np. cicho mówiący, długo oczekiwany, dziko rosnący. Wyjątek stanowią połączenia, które utrwaliły się i scaliły znaczeniowo, np. (płyta) długogrająca, krótkowidzący.

 

Przykłady użycia:

Myślę, że wyciągasz daleko idące wnioski.
Pomyśl o daleko idących konsekwencjach tej decyzji.

Komentarze