Jak piszemy: Darii czy Dari?

Darii

Poprawna pisownia

Dari

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „Darii”.

 

Wyraz „Darii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej imienia żeńskiego Daria. 

Zakończenie ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na ia. Reguła ta dotyczy także imion.

Daria to imię pochodzące z języka perskiego, gdzie daraya oznacza posiadać.

 

Przykłady:
Przyglądał się Darii od pięciu minut.
Zawdzięczał Darii wiele, to ona uratowała mu życie.
Darii nie było w szkole, ale nadrobi zajęcia w środę.

Komentarze