Jak piszemy: darzyć czy dażyć?

darzyć

Poprawna pisownia

dażyć

Niepoprawna pisownia

Poprawna jest forma „darzyć”.

 

Czasownik oznacza obdarowywanie kogoś czymś.

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy, gdy wymienia się na „r”. w naszym przypadku zachodzi właśnie taka wymiana, co pokazuje para słów: „darzyć” – „dar”.

 

Przykłady:

Darzę cię ogromnym szacunkiem.

Nie darzymy go zaufaniem.

Komentarze