Jak piszemy: date czy datę?

datę

Poprawna pisownia

date

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “datę”. 

 

Wyraz “datę” jest formą biernika liczby pojedynczej rzeczownika “data”. Według Wielkiego słownika języka polskiego oznacza on “numer określonego dnia, miesiąca, roku wskazany zgodnie z kalendarzem”. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego rzeczowniki rodzaju żeńskiego (do których należy rzeczownik "data") mają w bierniku liczby pojedynczej zawsze samogłoskę nosową ę w wygłosie.

 

Na przykład: 

Marszałek Sejmu ogłosił datę najbliższych wyborów prezydenckich. 

Podaj datę zakończenia II wojny światowej. 

Chętnie się z tobą spotkam, zaproponuj tylko datę. 

Komentarze