Jak piszemy: dekolt czy dekold?

dekolt

Poprawna pisownia

dekold

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "dekolt".

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "dekolt" oznacza "1. wycięcie w sukni, bluzce, itp., które odsłania szyję, ramiona, piersi lub plecy; 2. część ciała odsłoniętą przez takie wycięcie". Rzeczownik "dekolt" zapisujemy z bezdźwięczną głoską t w wygłosie. Tę pisownię wyjaśnia pochodzenie wyrazu od francuskiego słowa décolleté

 

Przykłady:

 

Ta sukienka ma zbyt głęboki dekolt.

Powinnaś nieco zasłonić dekolt.

Gdy się stresuje, jej dekolt pokrywają czerwone plamy. 

 

Błędny zapis "dekold" może wynikać z podobieństwa wyrazu do takich rzeczowników, jak: "przykład" czy "fałd", które, tak jak dekolt, mają w wymowie bezdźwięczne t w wygłosie, a w pisowni dźwięczne d.

Komentarze