Jak piszemy: dętka czy dentka?

dętka

Poprawna pisownia

dentka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “dętka”. 

 

"Dętka" to, jak podaje Wielki słownik języka polskiego, przedmiot wykonany z cienkiej, elastycznej gumy, wypełniony powietrzem pod ciśnieniem, umieszczany wewnątrz opony lub piłki.

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g piszemy samogłoskę nosową ę. W wyrazie “dętka” po samogłosce ę występuje mieszcząca się w tej grupie spółgłoska t, stąd poprawny jest zapis “dętka”.  

 

Przykłady:

Pękła mi dętka w oponie. 

Gdzie mogę kupić dętkę do roweru? 

Dętka utrzymuje powietrze w oponie roweru. 

Komentarze