Jak piszemy: déjà vu czy deżawi?

déjà vu

Poprawna pisownia

deżawi

Niepoprawna pisownia

Prawidłowa forma to „déjà vu”.

 

„Déjà vu” to odczucie, że przeżywana sytuacja wydarzyła się już kiedyś, w nieokreślonej przeszłości, połączone z pewnością, że to niemożliwe.

W języku polskim nie ma odpowiednika tego wyrazu, dlatego powinien on być pisany zgodnie z oryginalną formą. Jest to poparte także tym, że obca litera wspiera obcą wymowę tego słowa oraz niepolski akcent.

 

Przykłady:

Uczucie déjà vu lekko ją przeraziło.
Zawsze kiedy miał déjà vu, czuł potem niepokój.
To było najbardziej realne déjà vu, jakie kiedykolwiek miał.

Komentarze