Jak piszemy: dlaczego czy dla czemu?

dlaczego

Poprawna pisownia

dla czemu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to dlaczego.

Dlaczego to pytanie o przyczynę czegoś, powód, cel; czemu, dlaczegoż, z jakiego powodu, z jakiej przyczyny. Jest to także zaimek wprowadzający pytanie zależne, za pomocą którego udzielana jest odpowiedź.

Etymologia wyrazu nie jest do końca znana, jednak można przyjąć, że zapis dlaczego jest motywowany historycznie. Ponad 100 lat temu Michał Arct wpisał ten wyraz do swojego Słownika Ilustrowanego Języka Polskiego. Stąd też założenie, że jest to określenie znane w staropolszczyźnie, a pisownię wyrazów rodzimych należy zapamiętać.

Przykłady:

Dlaczego nie przyszedłeś na wczorajszy spektakl?
Dlaczego się tak spieszysz? Przecież nikt cię nie goni!
Nikt nie wie dlaczego nie pojawił się na spotkaniu. 

Komentarze

~ Ol
11/5/23, 9:46 AM
Kimś
~ maseczka z firanki
9/5/20, 8:24 AM
W odniesieniu do psa: Dla KOGO, czy też dla CZEGO się ktoś tak się poświęca, że go kilka razy dziennie wyprowadza na spacer, a jak trzeba, to płaci weterynarzowi za jego leczenie? Pies jest kimś, czy czymś?