Jak piszemy: dlatego czy dla tego - razem czy osobno?

dlatego

Poprawna pisownia

dla tego

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "dlatego".

 

Wyraz "dlatego" jest spójnikiem konotującym jakąś informację, której uzasadnienie z kolei zostało przedstawione chwilę wcześniej. Łączną pisownię "dlatego" determinuje zasada głosząca, że zrosty, czyli takie połączenia wyrazowe, których części nie posiadają niezależności znaczeniowej, należy zapisywać właśnie w ten sposób.

 

Przykłady:

Jestem na ciebie zła, dlatego nie będę z tobą rozmawiać.

Nie odrobiłam lekcji, dlatego dostałam uwagę do dziennika.

Pingwiny nazywane są nielotami, dlatego że nie potrafią latać.

Komentarze