Jak piszemy: dlatego że czy dlatego bo?

dlatego że

Poprawna pisownia

dlatego bo

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest dlatego że.

Dlatego że - spójnik złożony wprowadzający zdanie podrzędne przyczynowe; ponieważ, gdyż, bo.

Poprawnym zapisem jest forma dlatego że, ponieważ jest to spójnik składający się z dwóch nierozłącznych spójników, które razem tworzą całość znaczeniową. Dlatego bo jest niepoprawne ze względu na podkreślenie relacji przyczynowej, które wyraża zarówno dlatego, jak i bo, a więc są synonimami, zaś całe wyrażenie dlatego bo jest pleonazmem (czyli potocznym masłem maślanym).

UWAGA: Warto zwrócić uwagę na umiejscowienie przecinka. Wyrażenia dlatego że nie rozdziela się przecinkiem, ponieważ stawia się go przed całym spójnikiem lub pod zdaniu podrzędnym, które on wprowadza.

Przykłady:

Nie poszedł wczoraj do szkoły, dlatego że jest chory.
Dlatego że spadł śnieg, nie skończono naprawy drogi.
Nie lubię karpia dlatego że ma zbyt dużo ości.

 

Komentarze

~ em
11/20/20, 11:20 PM
"Nie lubię karpia, dlatego że ma zbyt dużo ości." "po zdaniu podrzędnym"