Jak piszemy: długi czy dłógi?

długi

Poprawna pisownia

dłógi

Niepoprawna pisownia

Wyraz “długi” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

Długi – to przymiotnik oznaczający, że coś ma znaczny wymiar wzdłuż, ciągnie się na dużą odległość, trwający znaczny czas.

W językach słowiańskich przymiotnik długi występuje np. w czeskim dlouhý, w ukraińskim dovhyj. Zgodnie z zasadą języka polskiego u w wyrazie długi piszemy jak we wszystkich tych sytuacjach, kiedy pisownia ó nie ma uzasadnienia. 

 

Przykłady:

Szlak, który wybraliśmy, był długi. 

Wykład z filozofii był tak długi, że nie zdążyłem na dodatkowe zajęcia. 

Żyrafa ma długi język. 

Komentarze

~ maja
1/30/24, 6:31 PM
ale czego