Jak piszemy: do czynienia czy doczynienia - razem czy osobno?

do czynienia

Poprawna pisownia

doczynienia

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe "do czynienia" zapisujemy rozłącznie.

 

Połączenia przyimków z innymi częściami mowy co do zasady zapisuje się rozłącznie, bez względu na ich pierwotne lub przenośnie znaczenie.

Wyrażenie "mieć do czynienia" oznacza "radzić sobie z czymś, mieć z czymś kontakt lub związek".

 

Przykłady:

Pierwszy raz mam do czynienia z takim przypadkiem.

Anna nie chce mieć z tobą nic do czynienia!

Mam do czynienia ze złodziejem.

Komentarze