Jak piszemy: do nikąd czy donikąd – razem czy osobno?

donikąd

Poprawna pisownia

do nikąd

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "donikąd".

Wyraz "donikąd" oznacza, że ktoś lub coś nie ma określonego żadnego miejsca bądź wyznaczonego celu. Zapisujemy go łącznie, ponieważ należy do grupy wyrazów, które w dawnej polszczyźnie były połączeniami przyimkowymi, a obecnie są zrostami.

Przykłady użycia:

Ta droga prowadzi donikąd.

Firma zmierza donikąd.

Komentarze