Jak piszemy: dobranoc czy dobra noc – razem czy osobno?

dobranoc

Zależy od kontekstu

dobra noc

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy do kontekstu.

Wyraz "dobranoc" (pisany łącznie) to forma pożegnania przed nocą, natomiast "dobra noc" to dwa różne słowa, którymi określamy, jaka była lub będzie dana noc.

Przykłady użycia:

Dobranoc, śpij dobrze.

To była dobra noc.

Komentarze