Jak piszemy: doczekać czy do czekać – razem czy osobno?

doczekać

Poprawna pisownia

do czekać

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to doczekać.

Doczekać używane jest w kontekście dotarcia do oczekiwanego momentu, przetrwania czegoś, osiągnięcia czegoś.

Czasownik doczekać jest formą dokonaną, pochodzącą od czekać. Poprawna pisownia łączna wynika z budowy słowotwórczej wyrazu, gdzie do wyrazu podstawowego czekać dodano przedrostek do- i utworzono nowy wyraz doczekać.

Przykłady: 

Marzył by doczekać zwycięstwa ukochanej drużyny.
Nie mogła się doczekać powrotu do domu.
Po wielu latach żmudnych badań, wreszcie doczekał się zadowalającego go rezultatu. 

Komentarze