Jak piszemy: dokoła czy do koła – razem czy osobno?

dokoła

Zależy od kontekstu

do koła

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

"Dokoła" oznacza 'wokół" i należy do grupy wyrazów, które współcześnie są zrostami, dlatego zapisujemy je łącznie.

Natomiast "do koła" to dwa odrębne wyrazy.

Przykłady użycia:

Rozglądał się dokoła.

Gdzie nie spojrzysz, dokoła woda.

Uczniowie mogą zapisać się do koła matematycznego.

 

Komentarze