Jak piszemy: dookoła czy do okoła - razem czy osobno?

dookoła

Poprawna pisownia

do okoła

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "dookoła"

 

Dookoła – wokół czegoś/kogoś; ze wszystkich stron czegoś położonego w środku.

Wyrażenie przyimkowe "dookoła" występuje również w alternatywnej, choć rzadziej używanej formie - "dokoła". Wykorzystujemy je, chcąc wskazać, że coś ma miejsce wokół określonego punktu odniesienia. W tym samym znaczeniu używa się synonimów: wokół, wkoło, około, naokoło.

 

Przykłady:

Dookoła szkoły posadzono nowe drzewka hodowlane.

Moje myśli krążyły dookoła sprawdzianu z matematyki.

Dookoła panował straszny hałas.

 

 

 

Komentarze