Jak piszemy: dopóki czy do póki – razem czy osobno?

dopóki

Poprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest dopóki zapisywane razem.

Dopóki jest spójnikiem o znaczeniu do końca czegoś, do jakiegoś czasu, do czasu aż, zanim.

Dopóki należy do wyrażeń przyimkowych, które we współczesnej polszczyźnie przekształciły się w zrosty. Takie konstrukcje, niezależnie od uwarunkowań historycznych, zapisywane są zawsze łącznie.

Przykłady:

Przysięgali sobie miłość i wierność, dopóki śmierć ich nie rozłączy.
Nie wyjdę stąd, dopóki nie powiecie mi o co ta awantura.
Wyczynowo uprawiał sport, dopóki nie nabawił się kontuzji.

Komentarze