Jak piszemy: dopołudnia czy do południa – razem czy osobno?

do południa

Poprawna pisownia

dopołudnia

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie "do południa" zapisywane jest osobno.

 

"Do południa" to zwrot określający pierwszą część dnia trwającą do godziny 12:00.

"Do południa" należy do wyrażeń przyimkowych, czyli takich połączeń przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami, które pisane są oddzielnie ze względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne. Oznacza to, że jedyną poprawną formą jest pisownia rozłączna.

Przykłady:

Do południa musimy uporać się z większością zleceń.
W każdy wolny dzień od pracy lubię spać do południa.
Zostało kilka minut do południa.

Komentarze

~ Marlboro
5/16/23, 8:34 AM
Nie ma takiego slowa: dopoludnie
~ Bo
1/29/21, 10:08 AM
No ale dopołudnie to pora dnia tak jak rano lub wieczór..;)