Jak piszemy: doprawdy czy do prawdy – razem czy osobno?

doprawdy

Zależy od kontekstu

do prawdy

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Jeśli słowa używamy jako partykuły, wtedy zapisujemy je łącznie, np.: Doprawdy nikt nie potrafi odpowiedzieć na twoje pytanie.

Jeśli używamy zwrotu jako wyrażenia przyimkowego, wtedy stosujemy pisownię rozdzielną, np.: Policjanci powoli dochodzili do prawdy w sprawie morderstwa.

Komentarze